Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem ,,TAJEMNICZY OGRÓD" Kiwerskiego 3 LUBLIN

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. JAN PAWEŁ II

KWIECIEŃ 2019 r. Niebieskim Miesiącem wspólnych inicjatyw w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu

Trwają zapisy rok szkolny 2019/20

Serdecznie Zapraszamy Przedszkolaków i ich Rodziców *

Przedszkole Specjalne

Przedszkole Tajemniczy Ogród zostało stworzone dla Dzieci z Autyzmem Dziecięcym oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju celem niesienia wieloaspektowej pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dzieciom i ich rodzinom.

Atuty Przedszkola

Zapewniamy konsultacje lekarza psychiatry dzieci i młodzieży oraz neurologa dziecięcego. Oferujemy pomoc w zadaniach rodzicielsko – wychowawczych. Dbamy aby Dzieci czuły się bezpiecznie, zapewniając im akceptacje bez względu na stopień niepełnosprawności.

Zapraszamy

Nasz adres: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tajemniczy Ogród” w Lublinie
20-240 Lublin, ul. Wojciecha Kiwerskiego 3, email:  przedszkole_tajemniczyogrod@interia.pl
tel.: 81 - 747 71 13

O NAS >

Naszą misją jest:

Jak najlepsze przygotowywanie Dzieci do funkcjonowania w środowisku społecznym: rodzinie, grupie rówieśniczej oraz otoczeniu. Przedszkole działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe. Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych oraz opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

METODYKA PRACY >

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy:

  • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
  • TERAPIA PEDAGOGICZNA
  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
  • ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI
  • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
  • MUZYKOTERAPIA, ARTERAPIA
  • DOGOTERAPII, TERAPIA RĘKI
  • TRENING FUNKCJI WYKONAWCZYCH
  • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

KADRA >

Nasz zespół:

 

Psychiatra dzieci i młodzieży, neurolog dziecięcy, psycholog dzieci i młodzieży, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta, dogoterapeuta, katechetka, logopeda, nauczyciel rytmiki, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, oligofrenopedagog.

 

ZESPÓŁ >

KONTAKT

Informacje Kontaktowe: Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NOWA w Lublinie
Tel. 81 747 65 36, ul.Kiwerskiego 3
poradnia.nowa@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród w Lublinie
Tel. 81 747 71 13, ul.Kiwerskiego 3
przedszkole_tajemniczyogrod@interia.pl

MAPKA->