ZESPÓŁ

Jerzy Wieczorek

Dyrektor

Marlena Jaworska

Wicedyrektor

Aleksandra Krupa

Wychowawca Grupy "Skrzaty"

...

W opisie...

...

W opisie

Iwona Woźniak

Pomoc Nauczyciela

...

W opisie...

...

W opisie

Adriana Sak

Psycholog

Magdalena Segit-Krajewska

Fizjoterapeuta, Terapeuta SI

Agnieszka Jęczeń

Neurologopeda

Małgorzata Fit

Logopeda

Kalina Wirgowska

Oligofrenopedagog

Agnieszka Michniowska

Terapeuta ręki

Ewa Rak

Rytmika

Katarzyna Smyk

Katecheza

Marek Bonat i Cookie

Dogoterapeuta i pies

Zespół - Opis Specjalistyczny:

Zespół psychologów, psychiatrów pedagogów, logopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna.

miss dr

JERZY WIECZOREK

Dyrektor
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Specjalizacja z psychiatrii I st. 1996 r. Kierunkowe kursy specjalizacyjne: terapia rodzin, psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa, szkoła trenerów, akademia coachingu. Praca: asystent w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie (1989-1996), terapeuta rodzinny w Wielospecjalistycznej Poradni Terapii Rodzin w Lublinie (1994-2006), lekarz psychiatra w specjalistycznych poradniach w Lublinie, Łęcznej, Puławach i Lubartowie. Od 2004 indywidualna praktyka lekarska. Laur Pacjenta w woj. lubelskim w 2013 i 2014 roku..

miss dr

MARLENA JAWORSKA

Wicedyrektor
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..

miss dr
OPIS SPECJALISTYCZNY:

W opisie... 

miss dr

ALEKSANDRA KRUPA

Wychowawca Grupy "Skrzaty"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..

miss dr
OPIS SPECJALISTYCZNY:

W opisie... 

miss dr
OPIS SPECJALISTYCZNY:

W opisie ... 

miss dr

IWONA WOŹNIAK

Pomoc Nauczyciela
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Ukończyłam studia licencjackie : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montesori na WSP Korczak. Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich. Odbyłam szereg szkoleń dotyczących pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu m.in. Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania, Praktyczne parametry diagnozy i terapii autyzmu, Od prostych do zaawansowanych pomocy wspierających porozumiewanie się – alternatywne metody komunikacji, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na uspołecznianie i usamodzielnianie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Prywatnie jestem dumną mamą siódemki dzieci.

.

miss dr
OPIS SPECJALISTYCZNY:

W opisie ... 

miss dr
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..

miss dr

ADRIANA SAK

Psycholog
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką KUL na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w WSEI w Lublinie oraz Terapię poznawczo- behawioralną dzieci i młodzieży, a także Neuropsychologię kliniczną dziecka w Centrum CBT w Warszawie. Odbyłam kursy i szkolenia z zakresu diagnozy rozwoju intelektualnego, diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych i rozwojowych, terapii i edukacji dzieci z ASD, treningu umiejętności społecznych, terapii neurobiologicznej, terapii dzieci z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi Metodą Kids Skills- Dam Radę. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii funkcji wykonawczych oraz Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyłam I i II stopień komunikacji alternatywnej Makaton oraz I stopień języka migowego. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.

miss dr
MAGDALENA SEGIT- KRAJEWSKA
Fizjoterapeuta, Terapeuta SI
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..

miss dr

AGNIESZKA JĘCZEŃ

Neurologopeda
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentem filologii polskiej UMCS ze specjalizacją logopedyczną i pedagogiczną. Ukończyłam także 2-letnie neurologopedyczne studia podyplomowe i kulturoznawstwo na UMCS. Posiadam certyfikaty Tomatisa i Johansena uprawniające do prowadzenia terapii tymi metodami. Odbyłam praktyki na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. Ukończone kursy i szkolenia: Kurs doskonalący w Warszawie – „Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia”, Logorytmika -Ruch-Słuch-Słowo Certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć logorytmicznych Konferencja „Światowe innowacje łączące medycynę, inżynierię oraz technologię w diagnozowaniu i terapii autyzmu” Lublin: AAC - praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy. Szkolenie nt.”Mowa i komunikacja u osób z autyzmem” Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży, Kluczowe elementy współczesnych metod terapii jąkania - Rzeszów, Konferencja naukowo-szkoleniowa: Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, I Sympozjum „Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci”, „Zaburzenia mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi” - Lublin, „Jesienne inspiracje logopedyczne – propozycje autorskich scenariuszy zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” - szkolenie Instytutu Edukacji Logopedycznej w Lublinie.

miss dr

MAŁGORZTA FIT

Logopeda
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem pedagogiem , logopedą , absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzę terapię logopedyczną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Swoje kwalifikacje stale podnoszę uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Prywatnie jestem żoną i mamą Damiana i Alicji.

miss dr

KALINA WIRGOWSKA

Oligofrenopedagog
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aby ubogacić swój warsztat pracy ukończyłam studia podyplomowe oraz uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych –pomoc dziecku i rodzinie - trzy semestralne studia podyplomowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie " Terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitcja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kurs „ Praktyczne wykorzystanie technik Stosowanej analizy Zachowania w praktyce terapeutyczno- edukacyjnej” (kurs III stopniowy z metody behawioralnej w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjno- terapeutycznych , w szczególności z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu , z zaburzeniami zachowania.) Roczny kurs z pedagogiki zabawy i metodyki pracy z grupą. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie – obecnie - „ KLANZA”. Kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki i glottoterapii.
Program Profilaktyczno – Terapeutyczny p.t. „Odczuwaj, ufaj, mów”.
Wstęp do socjoterapii ( 30 godzin dydaktycznych ). Kurs „Niekonwencjonalne techniki plastyczne, Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie. Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – część I. Szkoła dla rodziców i wychowawców – „Bez porażek” (30 godzin). Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia na rzecz Rodziny w Warszawie
Uzyskałam certyfikaty:
Certyfikat Monachijska Funkcjonalna diagnostyka rozwojowa
Certyfikat ukończeni szkolenia „Diagnoza , obraz kliniczny , modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży. Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Poza-Schematami w Warszawie.
Ukończyam szkolenia:
Szkolenie „ Podstawy integracji sensorycznej”
Praktyczne parametry diagnozy i terapii autyzmu
Patofizjologia autyzmu
Profile lingwistyczne w zespole aspargera
Wykorzystanie seksualne dzieci. Wstępna diagnoza oraz interwencja prawna i psychologiczna na rzecz dziecka krzywdzonego seksualnie i jego rodziny
Funkcjonowanie poznawcze społęczno-emocjonalne i seksualne dziecka w kolejnych fazach rozwojowych.
Od prostych do zaawansowanych pomocy wspierającyh porozumiewanie się.
Trening umiejetności społecznych dzieci i młodzieży.
"Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C )APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii"
Trening Pewności siebie".

miss dr
AGNIESZKA MICHNIOWSKA
Terapeuta ręki
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie oraz podyplomowych studiów Arteterapii WSSP w Lublinie i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Dodatkowo ukończyłam kurs terapii pedagogicznej TWP w Lublinie oraz kurs terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych w Centrum Kształcenia  "Dobra Kadra" w Warszawie. Do tej pory brałam udział w szeregu kursów, szkoleń i konferencji o tematyce autystycznej, prowadzonych przez Fundację "Synapsis" w Warszawie i Fundację "Alfa" w Lublinie. Praca z Dziećmi w "Tajemniczym Ogrodzie" jest moją pasją, której oddaję się od początku powstania Przedszkola.

miss dr

EWA RAK

Rytmika
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych - kierunek: Pedagogika. Wykształcenie uzupełniłam licznymi kursami i szkoleniami w zakresie oligofrenopedagogiki, sztuki oraz wczesnego wspomagania uczniów ze spektrum autyzmu. Uczestniczyłam w wielu warsztatach dla nauczycieli Rytmiki . Jestem również absolwentką Ogniska Muzycznego na fortepian. Obecnie od kilku lat uczę muzyki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie oraz pracuję jako muzykoterapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu oddział Lublin. Byłam uczestnikiem licznych szkoleń dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii i pracy z osobami z autyzmem, a także innych szkoleń doskonalących warsztat. W swojej pracy stosuję muzykoterapię aktywną jak również receptywną.

miss dr

KATARZYNA SMYK

Katecheza
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki UMCS, podyplomowych studiów z zakresu Surdopedagogiki, oligofrenopedagogiem, posiadającym uprawnienia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.  Absolwentką Kolegium Teologicznego Archidiecezji Lubelskiej. Ukończyłam I, II oraz III stopień szkolenia z zakresu terapii behawioralnej oraz liczne kursy i szkolenia . Pracuję jako katecheta oraz  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jestem stale otwarta na nową wiedzę oraz metody terapii. W pracy z dziećmi jestem ciepła, dbająca o dobrą atmosferę i szczęście dziecka. Preferuję przyjazne i wspierające kontakty międzyludzkie.

miss dr
MAREK BONAT I COOKIE
Web Designer
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..